THC-olie helpt diabetes te voorkomen

Door Shanna Pettens, 14 november 2021

Veel mensen spuiten insuline bij diabetes

Diabetes is een vaak voorkomende ziekte in de Westerse wereld. Het aantal patiënten stijgt jaar na jaar. De oorzaken hiervan zijn de vergrijzing van de bevolking – het risico om de ziekte te krijgen neemt immers toe met de leeftijd – en een ongezonde levensstijl.

In Nederland lijden minstens 1,2 miljoen mensen aan diabetes. Het RIVM verwacht dat dit aantal tegen 2040 zal oplopen tot 1,4 miljoen.

Diabetes wordt in de volksmond “suikerziekte” genoemd. Dat is een logische benaming omdat de ziekte de hoeveelheid glucose (suiker) in het bloed beïnvloedt. Om glucose om te zetten in energie is er insuline nodig.

Bij diabetespatiënten wordt er ofwel geen insuline aangemaakt (type 1) of er wordt nog wel insuline geproduceerd, maar het lichaam van de patiënt reageert daar steeds minder goed op, waardoor er minder glucose verwerkt wordt (type 2).

Type 1 en type 2

Diabetes is een complexe aandoening

Er bestaan twee soorten diabetes: type 1 en type 2. Ondanks dat beide types vaak in één adem genoemd worden zijn er grote verschillen. Diabetes type 2 komt bijvoorbeeld veel vaker voor. Zo’n 90% van de patiënten lijdt aan type 2 en ongeveer 10% aan type 1.

Terwijl het ontstaan van diabetes type 2 gelinkt wordt aan ouderdom en een ongezonde levensstijl, wordt type 1 veroorzaakt door een fout in het immuunsysteem. Bij type 1 vernietigt het immuunsysteem de insuline producerende bètacellen in de alvleesklier, waardoor er geen insuline meer aangemaakt wordt en de glucose in het bloed niet omgezet kan worden in energie.

Patiënten met diabetes type 1 ervaren relatief snel ernstige klachten. Ze voelen zich moe, vermageren, hebben abnormaal veel dorst en last van misselijkheid. Omdat de symptomen zo hevig zijn, wordt de ziekte vaak snel ontdekt. Patiënten die aan diabetes type 1 lijden moeten zichzelf dagelijks insuline toedienen. Wanneer de patiënt dit per ongeluk vergeet, ondervindt hij daar al gauw de gevolgen van.

Diabetes type 2 is daarentegen een sluipende ziekte die zich meestal in de loop der jaren ontwikkelt. Naast erfelijkheid speelt vooral levensstijl een rol in het ontstaan van de ziekte. Overgewicht en/of te weinig beweging vergroten het risico. De kans om diabetes type 2 te ontwikkelen neemt toe met de leeftijd, maar de ziekte komt de laatste jaren ook steeds vaker voor bij jongvolwassenen.

Insulineresistentie

Vetopslag werkt gewichtstoename in de hand

Bij diabetes type 2 is er sprake van insulineresistentie. Dit betekent dat de alvleesklier nog wel insuline aanmaakt, maar dat het lichaam er steeds minder gevoelig voor wordt. Op termijn kan dit ertoe leiden dat de alvleesklier stopt met het produceren van insuline.

De behandeling van diabetes is erop gericht de suikerspiegel te reguleren zonder de vetopslag te activeren. Wanneer de energie uit glucose namelijk niet verbruikt wordt, wordt deze omgezet in vet. Vetopslag werkt op zijn beurt gewichtstoename in de hand, waardoor de insulineresistentie kan toenemen. Op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel.

Voorkomen én genezen

Uit onderzoek blijkt dat THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis, de insulineresistentie vermindert en zelfs kan omkeren. THC bevordert de opname van glucose, waardoor de bloedsuikerspiegel stabieler blijft. Als er geen hoge pieken in de suikerspiegel zijn, moet de alvleesklier minder insuline aanmaken. Doordat er minder insuline wordt geproduceerd, blijft het lichaam er gevoelig voor.

THC-molecuul

Daarnaast vermindert THC de accumulatie van vet. Aangezien overgewicht één van de risicofactoren voor diabetes type 2 is, beschermt de cannabinoïde ook op deze manier tegen het ontstaan van de ziekte.

Tot slot vermoeden wetenschappers dat THC de insuline producerende bètacellen in de alvleesklier beschermt, waardoor ze beter hun werk kunnen doen.

Kort samengevat verbetert THC de opname van glucose, het vermindert de vetopslag en maakt het lichaam (opnieuw) gevoelig voor insuline. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat THC deze dingen in hogere mate doet dan de vaakst voorgeschreven medicatie tegen diabetes type 2. Dit betekent dat THC niet enkel beschermt tegen het ontwikkelen van de ziekte, maar dat het ook efficiënt gebruikt kan worden om de ziekte te behandelen.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.