Stoppen met roken? Medicinale cannabis is hét middel, toont nieuw onderzoek aan

Ondanks decennia van campagnes gericht op het verminderen van het gebruik van tabak en nicotine en de ontwikkeling van allerlei strategieën voor het stoppen met roken, blijven de gevolgen van roken voor de volksgezondheid nog steeds aanzienlijk.

Sommige eerdere wetenschappelijke onderzoeken hadden een verband gevonden tussen medicinaal of niet-medicinaal cannabisgebruik en rookgedrag. Mogelijk vanwege de vervuiling van het medisch-wetenschappelijke landschap waarbij opdrachtgevers zoals de industrie vaak een (te) grote vinger in de pap krijgen aangaande de resultaten die gepubliceerd worden, waren de conclusies van deze onderzoeken echter niet altijd eensluidend.

Daarom besloten wetenschappers van vijf verschillende Canadese universiteiten recentelijk maar eens een groot onderzoek op te starten en het aan de rokers zélf te vragen.

Deze studie onderzocht de zelfgerapporteerde rookpatronen voor en na het starten met medicinale cannabis. Deelnemers vulden een online cross-sectioneel onderzoek in naar demografie, patronen van medicinaal cannabisgebruik en de impact daarvan op het gebruik van tabak, nicotine en andere middelen.

Ook werd onderzocht of de rokers ervaring hadden met andere farmacologische of psycho-gedragsmatige strategieën om te stoppen met roken. In totaal rekruteerde de studie 2102 personen, van wie er 650 huidige of voormalige rokers waren.

Medicinale cannabis kan o.a. als thc-olie, wiet-e-liquid of andere wietproducten ingenomen worden

Resultaten

De resultaten logen er niet om. Na het begin van het gebruik van medicinale cannabis rapporteerde maar liefst 49% een vermindering in roken, en bijna 25% stopte er zelfs helemaal mee. De kans op stoppen was groter bij rokers die 55 jaar of ouder waren.

Specifieke intentie om medicinale cannabis te gebruiken voor het stoppen met roken resulteerde in een significant grotere kans om ook inderdaad te minderen.

Dit in tegenstelling tot de traditionele manieren om te stoppen met roken (dus niet met behulp van cannabis), die vaak juist een averechts effect hadden.

Het onderzoeksteam concludeerde dan ook dat dit retrospectieve onderzoek aangetoond had dat het gebruik van medicinale cannabis ongekend succesvol was voor het verminderen en/of stopzetten van tabaksgebruik.

In het licht van de aanzienlijke morbiditeit, mortaliteit en gezondheidszorgkosten die verband houden met tabaks- en nicotine-afhankelijkheid, zou toekomstig onderzoek het potentieel van op medicinale cannabis gebaseerde behandelingen verder moeten evalueren ter ondersteuning van inspanningen om rookgedrag te verminderen of stoppen“, zo luidde de conclusie.

Oorzaak

De onderzoekers hielden zich niet bezig met de vraag waarom medicinale cannabis zo succesvol is bij het stoppen met roken. Maar aangezien mensen vaak minder stress en depressiviteit ervaren wanneer ze regelmatig geneeskrachtige cannabinoïden zoals THC en CBD tot zich nemen en het opsteken van een sigaret vaak juist geassocieerd wordt met het (kortstondig) tegengaan van stress en depressiviteit, denken wij wel te weten in welke richting we het ongeveer moeten zoeken.

Hopelijk zal toekomstig onderzoek dit nog verder uitwijzen!

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.