Wereld Alzheimer Dag: Waarom THC-olie zo goed kan helpen

Door Shanna Pettens Vandaag, dinsdag 21 september, is het Wereld Alzheimer Dag. In Nederland lijden naar schatting 200.000 mensen aan deze aandoening. Zo’n 8.000 daarvan zijn jonger dan 65 jaar. In België schat men het aantal patiënten op zo’n 140.000. Deskundigen verwachten dat deze aantallen in de komende decennia fors zullen toenemen door de vergrijzing van de bevolking. Het risico om de aandoening te krijgen vergroot immers met de leeftijd. De ziekte van Alzheimer, of kortweg Alzheimer, is een vorm van dementie. Het

Helpt wietolie bij hersenaandoeningen?

THC-olie Veel hersenaandoeningen, zoals Parkinson, Alzheimer, epilepsie, autisme en zelfs stotteren vinden uiteindelijk allemaal hun oorzaak in hetzelfde probleem: de signaaloverdracht binnen het zenuwstelsel in het hoofd verloopt niet optimaal. Over de oorzaak tast men vaak nog in het duister: soms is die aangeboren, maar soms ook spelen degeneratieve factoren, oxidatieve stress, neuroinflammatie of de aanwezigheid van gifstoffen in het brein hierbij een rol. Eén ding is zeker: zonder neurotransmitters is er überhaupt geen signaaloverdracht mogelijk. Deze stofjes, die net zoals alle lichaamseigen