Cannabis-geschiedenis: beschreven de Chinezen als eersten het medicinale gebruik van cannabis?

Door Shanna Pettens, 8 november 2021

De traditionele Chinese geneeskunde wordt gekenmerkt door een filosofische benadering van kwalen die uitgaat van evenwicht, zowel intern (lichaam en geest) als extern (mens en omgeving). Deze filosofie vertaalt zich naar theoretische systemen zoals Yin en Yang, het meridiaanstelsel van het menselijke lichaam, de theorie van de Vijf Elementen en nog andere systemen. Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van geneeskrachtige kruiden en planten.

Geneeskrachtige kruiden en planten

De traditionele Chinese geneeskunde vormt een onderdeel van de Oosterse geneeskunde en kent een lange geschiedenis.

Één van de beroemdste naslagwerken van de traditionele Chinese geneeskunde is de Pen-ts’ao. De oudste versie van dit befaamde boek over geneeskrachtige kruiden zou zo’n 4.500 jaar oud zijn.

De Pen-ts’ao omvat het gebruik van 365 soorten geneeskrachtige planten en vormde de basis voor latere herbologische studies. Door de eeuwen heen werd het werk herzien en werden er dingen aangepast, maar de “plantenbijbel” is vele edities later nog steeds in gebruik.

Lange geschiedenis van medicinaal cannabisgebruik

Één van de geneeskrachtige planten die in de Pen-ts’ao vermeld wordt, is de cannabisplant. Als we ervan uitgaan dat de oorspronkelijke versie van het boek rond 2500 voor Christus geschreven werd, zou dit de oudste vermelding van het medicinale gebruik van cannabis zijn!

De meeste wetenschappers geloven dat China inderdaad een lange geschiedenis van cannabisgebruik voor medicinale doeleinden kent. Vermoedelijk ontdekten de Chinezen de heilzame eigenschappen van de plant zelfs vóór enige andere beschaving.

Mysterieuze bron en auteur

Mysterieuze bron en auteur

Het is aannemelijk dat het medicinale gebruik van de cannabisplant al bekend was bij de oude Chinezen rond 2500 voor Christus. Of de originele versie van de Pen-ts’ao ook uit die tijd stamt, is echter een andere vraag.

Hoewel velen geneigd zijn om te geloven dat er oudere versies bestaan hebben die de tand des tijds niet doorstaan hebben, bestaat het boek in zijn huidige vorm pas sinds het jaar 50 na Christus.

Niet alleen over de leeftijd van het boek bestaat er onzekerheid, maar ook over de vermeende auteur. De Pen-ts’ao zou geschreven zijn door de Chinese keizer Shennong. Het probleem met deze aanname is echter dat Shennong eerder een mythologische dan een historische figuur was. Met andere woorden, niemand weet zeker of hij wel echt bestaan heeft.

Shennong of Shen Nong betekent “goddelijke boer”. Naar verluidt vestigde hij een stabiele landbouwmaatschappij in het oude China. Dit deed hij onder meer door de kar en ploeg uit te vinden. Hij zou de eerste geweest zijn die de techniek van het ploegen toepaste en zijn volk leerde om dieren te temmen en te jukken, opdat ze konden ingezet worden op het veld.

Daarnaast liet hij het Chinese volk kennis maken met de voordelen van ruilhandel en het gebruik van geneeskrachtige kruiden en planten.

Waarheid en legende

ShennongShennong

Shennong zou geboren zijn in de 28ste eeuw voor Christus. Als de datering van de oorspronkelijke Pen-ts’ao correct is en Shennong daadwerkelijk de auteur zou zijn, zou dit betekenen dat de legendarische keizer ruim tweehonderd jaar oud was toen hij het naslagwerk schreef!

De buitengewoon hoge leeftijd die de keizer bereikt zou hebben, is echter niet het enige opmerkelijke aan zijn persoon.

Zo doen er ook verhalen over zijn jeugd de ronde die vertellen dat de jonge keizer na amper drie dagen zijn eerste woord sprak, binnen een week kon lopen en als driejarige een veld kon ploegen. Nog andere bronnen beweren dat hij het lichaam van een man en het hoofd van een stier had.

Het is bekend dat de Chinese geschiedschrijving doorspekt is met legendes en mythische overleveringen. Anderzijds zijn de verhalen gebaseerd op de mondelinge overlevering van historische gebeurtenissen die daadwerkelijk plaatsgevonden hebben.

We kunnen dus veronderstellen dat het verhaal van Shennong en zijn beroemde boek met een korrel zout genomen moet worden, maar misschien wel een kern van waarheid bevat.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.