Australische onderzoekers: medicinale cannabis veelbelovend bij psychiatrische stoornissen

Medicinale cannabis heeft de afgelopen jaren meer aandacht gekregen voor onderzoek, als gevolg van de wereldwijde veranderingen in de regelgeving omtrent deze plant.

In steeds meer landen, zoals Uruguay, Canada, Luxemburg en meerdere staten in de VS is het gebruik van cannabis voor zowel medische als recreatieve doeleinden inmiddels gereguleerd, of wordt hieraan gewerkt.

Voor medicinale cannabis bestaat al wetenschappelijk bewijs dat het werkt bij het verminderen van o.a. pijn, spierspasmen, door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en epilepsie bij kinderen. De mogelijke toepassing ervan op het gebied van de psychiatrie is echter minder bekend, dus nam een Australisch team van onderzoekers de taak op zich om dit te onderzoeken.

Opkomend

Wietolie

Er vond een systematische review plaats van de opkomende medische toepassing van cannabis bij meerdere psychiatrische stoornissen. Zoals angst, slaapproblemen, psychotische stoornissen en ADHD (neurologische aandoeningen en pijn werden weggelaten). Zowel het gebruik van de hele plant als van planten afkomstige isolaten, zoals de cannabinoïden CBD en THC, werd nagelopen.

Het team benadrukt dat het gebruik van cannabinoïde therapeutica in de psychiatrie momenteel nog in opkomst is, waardoor het momenteel nog wat voorbarig is voor artsen om op cannabinoïden gebaseerde interventies aan te bevelen.

Geïsoleerde positieve studies hebben echter wel ondersteuning voor cannabinoïden opgeleverd voor het verminderen van sociale angst; met gemengd (voornamelijk positief) bewijs voor aanvullend gebruik bij schizofrenie. Dit gold met name voor CBD, oftewel cannabidiol. Ook suggereren casestudy’s dat medicinale cannabis gunstig kan zijn voor het verbeteren van slaap en posttraumatische stressstoornis.

Voorzichtig positief

Voor andere toepassingen werden tegenstrijdige resultaten gevonden. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat farmaceutische bedrijven zich fel verzetten tegen de opkomst van mediwiet en de wetenschap hierover proberen te beïnvloeden, wat een veel gezien verschijnsel voor niet-patenteerbare middelen is in de medische wetenschap (“Wie betaalt, bepaalt”).

Het team van onderzoekers concludeerde echter toch dat er momenteel bemoedigend, zij het nog embryonaal, bewijs is voor medicinale cannabis bij de behandeling van een reeks psychiatrische stoornissen.

Ondersteunende bevindingen kwamen naar voren voor sommige isolaten, maar zorgverleners moeten volgens de onderzoekers wel rekening houden met verschillende prescriptieve en veiligheidsoverwegingen, vooral als ze THC in een hogere dosis willen voorschrijven.

Bron: PubMed

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.