THC-Olie.nl - Home Nederlands English Deutsch

   Home  |   Kopen  |   Gebruiksaanwijzing  |   Vragen  |   Reacties   |   Wetenschap

Dagelijks cannabisgebruik verkleint het risico op een beroerte

Dagelijks cannabisgebruik verkleint het risico op een beroerte

Door Shanna Pettens, 31 januari 2023

Een beroerte is de vaakst voorkomende oorzaak van een niet-aangeboren hersenletsel. In Nederland alleen al worden jaarlijks 43.000 personen voor het eerst door een beroerte getroffen. Omgerekend zijn dat 117 mensen per dag. 75% van de getroffenen zijn ouder dan 65. In één op vier gevallen zijn de gevolgen fataal.

Herseninfarct versus hersenbloeding

Dagelijks cannabisgebruik verkleint het risico op een beroerte

De wetenschappelijke benaming voor een beroerte is ‘cerebrovasculair accident’, afgekort CVA. Het gaat dus om een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. De term verwijst zowel naar een herseninfarct als een hersenbloeding. Een herseninfarct komt vaker voor dan een hersenbloeding. De percentuele verhouding is ongeveer 80/20.

Bij een herseninfarct is er sprake van een verstopping in de bloedvaten. Deze kan veroorzaakt worden door een vernauwing van de bloedvaten, een bloedstolsel dat losgeraakt is en dat de bloedtoevoer blokkeert of een combinatie van beide. Bij een herseninfarct krijgt het hersengebied achter de verstopping onvoldoende zuurstof. Als het zuurstoftekort te lang duurt, sterft er hersenweefsel af.

Bij een hersenbloeding gaat het om een scheur in een bloedvat. Via die weg kan er bloed in en rondom de hersenen stromen. Door de druk van het bloed dat in de hersenen terechtkomt raakt het hersenweefsel beschadigd. In beide gevallen gaat er iets mis met de bloedtoevoer naar een bepaald hersengebied.

Doordat de getroffen plek te weinig zuurstof krijgt, sterven er hersencellen af en raakt de functie van dat hersengebied verstoord. Hoe langer de bloedtoevoer onderbroken is, hoe groter de kans op blijvende schade.

Risicofactoren

Het risico op een beroerte neemt toe met de leeftijd. Daarnaast werken levensstijlfactoren zoals roken, overgewicht en onvoldoende beweging de slijtage van de bloedvaten in de hand. Aandoeningen als diabetes, een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte hebben eveneens een negatieve impact.

Dagelijks cannabisgebruik verkleint het risico op een beroerte

Deskundigen voorspellen een toename van het aantal beroertes in de toekomst. Zij wijten de stijging voornamelijk aan de vergrijzing van de bevolking en de toename van zogenaamde ‘welvaartziekten’ zoals hart- en vaataandoeningen en hoge bloeddruk.

Hoewel actuele cijfers moeilijk te achterhalen zijn, merken artsen een recente toename van het aantal gevallen bij ‘jonge’ (≤ 65 jaar) patiënten op.
Een verband met de grootschalige vaccinatie tegen Covid-19 is niet uit te sluiten, aangezien de vorming van bloedklonters tot de gekende bijwerkingen van sommige vaccins behoort. Verbeterde doorbloeding van de hersenen

Studie

Een klinische studie aan de universiteit van Texas onderzocht de langetermijneffecten van cannabisgebruik op het hersenmetabolisme. Aan het onderzoek namen 74 proefpersonen deel met een lange geschiedenis van cannabisgebruik en dagelijks gebruik in de twee maanden voorafgaand aan het onderzoek.

Om kortetermijneffecten uit te sluiten mochten de deelnemers in de 72 uur die aan de testen voorafgingen geen cannabis gebruiken. De controlegroep bestond uit 101 geheelonthouders.

De wetenschappers vergeleken verschillende neurofysiologische indicatoren bij gebruikers en niet-gebruikers, waaronder het bloedvolume dat gedurende een bepaalde tijdspanne door het hersenweefsel stroomt en de hoeveelheid zuurstof die het hersenweefsel uit de bloedstroom opneemt. De laatste parameter geeft aan hoe efficiënt het hersenweefsel met de zuurstof uit de bloedstroom omgaat.

Het onderzoek toonde aan dat regelmatige cannabisgebruikers een betere doorbloeding hadden van de hersenen in het algemeen en het putamen in het bijzonder. Het putamen is een hersengebied dat betrokken is bij de cognitieve vermogens en de regulering van de motoriek. Het wordt eveneens in verband gebracht met de ontwikkeling van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals Alzheimer en de ziekte van Parkinson.

Minder risico op een beroerte

De observaties suggereren dat langdurig cannabisgebruik positieve veranderingen in het breinmetabolisme teweegbrengt. Zelfs bij een tijdelijke stopzetting van het gebruik kunnen langdurige cannabisgebruikers genieten van het zogenaamde residu-effect. Volgens de wetenschappers was de positieve nawerking te wijten aan de cannabinoïde THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis.

Dagelijks cannabisgebruik verkleint het risico op een beroerte

Omdat de dagelijkse inname van THC de bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen verbetert, lopen regelmatige cannabisgebruikers minder risico op een beroerte dan niet-gebruikers. Een goede doorbloeding vermindert immers de kans op bloedproppen en bijgevolg ook het gevaar voor een herseninfarct of hersenbloeding.

Daarbovenop heeft regelmatig cannabisgebruik een gunstig effect op de factoren die het risico op een beroerte verhogen. Uit andere onderzoeken is bijvoorbeeld gebleken dat een hoge bloeddruk en diabetes type 2 minder vaak voorkomen bij regelmatige cannabisgebruikers.

Bovendien hebben personen die geregeld cannabis gebruiken doorgaans een lagere BMI dan niet-gebruikers.


Mededeling: Dit was voorlopig het laatste artikel van onze huisschrijfster Shanna, die ons de afgelopen anderhalf jaar verwende met interessante, leesbare en goed doorwrochte stukken.
Wij danken haar hartelijk voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes met de nieuwe vensters die de laatste tijd voor haar opengegaan zijn. Until we meet again, Shanna! - Kees, THC-Olie.nl


Voor wie zelf ook aan de slag wil met medicinale cannabis staan onze wietoliemakers natuurlijk altijd klaar om je te voorzien van THC-olie, wiet-e-liquid of andere wietproducten (zie het formulier hieronder).AANVRAAGFORMULIER

Check!Geheel vrijblijvendCheck!Altijd snel antwoordCheck!Vertrouwelijk behandeld

Naam:

E-mail:


Ik heb interesse in: (meerdere keuzes mogelijk)Bericht: (niet verplicht)   Home  drup   Kopen  drup   Gebruiksaanwijzing  drup   Vragen  drup   Reacties


Donaties om ons initiatief te steunen zijn welkomhe's a spacer


© THC-Olie.nl | 24 juni 2024 | Nieuws | Nieuwsbrief | Contact