THC-Olie.nl - Home Nederlands English Deutsch

   Home  |   Kopen  |   Gebruiksaanwijzing  |   Vragen  |   Reacties   |   Wetenschap

Woensdag 14 oktober 2020 - Nieuw onderzoek toont aan: meer dan de helft van alle chronische pijnpatiënten kan stoppen met pijnstillers als ze medicinale cannabis gebruiken

Nieuw onderzoek toont aan: meer dan de helft van alle chronische pijnpatiënten kan stoppen met pijnstillers als ze medicinale cannabis gebruiken

In 2016 waren er naar schatting 11,8 miljoen gebruikers van pijnstillers van 12 jaar en ouder in de VS, wat neerkomt op 4,4% van de bevolking. In datzelfde jaar rapporteerde de CDC (Centers for Disease Control, zeg maar het Amerikaanse RIVM) maar liefst 42.249 sterfgevallen als gevolg van de opioïden, een vervijfvoudiging ten opzichte van 1999.

Sinds de publicatie van een wetenschappelijk artikel waarin melding werd gemaakt van een verband tussen staten zoals Colorado met wetten die het gebruik van medicinale cannabis toestaan en een afname van 24,8% van de jaarlijkse sterfgevallen door opioïden daar, ontstond er een toenemende belangstelling voor medicinale cannabis als een mogelijk alternatief of hulpmiddel voor pijnbehandeling.

Na nog een andere studie waarin een verband werd gevonden tussen staten met legale verstrekking van medicinale cannabis en verminderde overdosering van opioïden, begon men steeds meer te concluderen dat cannabis mogelijk een goede vervanger is voor farmaceutische opioïden.

Anekdotisch of wetenschappelijk?

Medicinale cannabis kan o.a. als thc-olie, wiet-e-liquid of andere wietproducten ingenomen worden

Dit zette een groep wetenschappers uit Californië ertoe aan om te onderzoeken of deze opvallende trend wellicht ook in harde data omgezet kon worden.

In totaal werden er voor deze studie 180 patiënten geïdentificeerd met een hoofdklacht van chronische pijn in de onderrug.

61 daarvan bleken opioïden op recept te gebruiken en wel bereid te zijn om voor dit onderzoek medicinale cannabis te proberen voor hun pijnklachten.

Er waren tussen de gebruikers van farmaceutische pijnstillers en de patiënten die medicinale cannabis gingen testen geen verschillen op basis van demografische, ervaringsgerichte of andere variabelen.

Resultaten

De resultaten logen er niet om: de onderzoekers ontdekten dat 50,8% van de nieuwe cannabisgebruikers in staat was om het gebruik van opioïden volledig te stoppen.

Van de patiënten die niet stopten, was 31% wel in staat om het opioïdengebruik tenminste te verminderen. De rest bleef evenveel pijnstillers gebruiken of verhoogde het gebruik nog. Van deze laatste groep had 48% echter wel het gevoel dat de medicinale cannabis die ze gebruikten ook meehielp om hun pijn te onderdrukken.

De onderzoekers ontdekten geen variabelen die voorspelden wie er met opioïden zou stoppen en wie niet, behalve dat degenen die hogere doses cannabis gebruikten, eerder geneigd waren te stoppen. Dat suggereert dat sommige patiënten die nog niet van hun pijnstillers afgestapt waren, dit mogelijk wel zouden kunnen doen als ze hun dagelijkse dosis medicinale cannabis zouden verhogen.

Kortom, de resultaten lieten zien dat de vermeende pijnstillende kracht van cannabis niet alleen anekdotisch is, maar ook in cijfers is uit te drukken. Een mooi pluspunt is dat er, i.t.t. de vele jaarlijkse doden door opioïdengebruik, nog nooit iemand overleden is aan het gebruik van (medicinale) cannabis.

De conclusie van het onderzoeksteam luidde dan ook dat cannabisgebruik voor veel chronische pijnpatiënten een volwaardig alternatief kan zijn voor opioïden op recept.


Voor wie zelf ook aan de slag wil met medicinale cannabis als pijnstiller staan onze wietoliemakers natuurlijk altijd klaar om je te voorzien van wietolie, wiet-e-liquid of andere wietproducten (zie het formulier hieronder).AANVRAAGFORMULIER

Check!Geheel vrijblijvendCheck!Altijd snel antwoordCheck!Vertrouwelijk behandeld

Naam:

E-mail:


Ik heb interesse in: (meerdere keuzes mogelijk)Bericht: (niet verplicht)

Bron: PubMed

   Home  drup   Kopen  drup   Gebruiksaanwijzing  drup   Vragen  drup   Reacties


Donaties om ons initiatief te steunen zijn welkomhe's a spacer


© THC-Olie.nl | 22 april 2024 | Nieuws | Nieuwsbrief | Contact